• lgd.gif
  • baner_lgd.jpg

Piknik w Żarach

Piknik Ekologiczny w Żarach

W dniu 19 lipca w Żarach odbył się Ekologiczny piknik w Żarach, którego organizatorami była Lokalna Grupa Działania przy współpracy z kółkiem rolniczym i Kołem Gospodyń Wiejskich.

W programie imprezy były konkursy wiedzy o LGD, konkurs ekologiczny i turniej rodzin, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy i zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci książek, zestawów zabawek oraz małego AGD a także gadżetów od Lokalnej Grupy Działania.

W konkursie zaprezentowały się również KGW z Miękini, Sanki, Paczółtowic i Żar.

Na wszystkich gości czekał poczęstunek w formie grilla.

 

 

Pszczoła przyjacielem człowieka

"Konkurs przyrodniczy –  Pszczoła przyjacielem człowieka z dnia 20.03.2014r.

                W dniu 20 marca 2014 roku odbył się konkurs przyrodniczy zorganizowany przez LGD Zdrój przy współpracy z Krzeszowickim Towarzystwem Pszczelniczym Barć i Centrum Kultury i Sportu Krzeszowice. W konkursie o tematyce pszczelarskiej wzięło udział 57 osób złożonych z 19 drużyn. Uczestnicy zmierzyli się z częścią pisemną – testem wyboru oraz z częścią ustną – pytania zadawane przez komisję. Dla wszystkich uczestników konkursu czekały nagrody oraz posiłek. Drużyny, które osiągnęły wysoką punktacje otrzymały nagrody w postaci książek przyrodniczych oraz upominków od Lokalnej Grupy Działania Zdrój.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy szerokiej wiedzy przyrodniczej! "

 

 

Nowy nabór - Małe Projekty

Ogłoszenie:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Zdrój 
działającej na terenie gminy: Krzeszowice   
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: 
„Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
Od 21.07.2014 r. do 04.08.2014 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania ZDRÓJwww.lgdzdroj.pl .

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania ZDRÓJ www.lgdzdroj.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania ZDRÓJ w Krzeszowicach Plac Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w piątek w godz. od 8:00 do 12:00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Małe Projekty” wynosi 5 721,00 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD ZDRÓJ: minimum punktowe dla realizacji operacji - 51 pkt.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Zdrój w Krzeszowicach, Plac Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w piątek w godz. od 8:00 do 12:00.

Więcej informacji:

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 795 412 745.

Dokumentacja konkursu: 

Krzeszowickie Palce Lizać

loga.jpg